Uitnodiging Openbare Vergadering WOS op woensdag 26 september 20:00 u.

Uitnodiging Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

 • Datum: woensdag 26 september 2018
 • Tijd: 20.00 uur
 • Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

 

 

AGENDA  

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2018
 4. Mededelingen
 5. Marcelis Driehoek
  Bewoners en het WOS hebben samen met het stadsdeelkantoor een ontwerp gemaakt voor de verfraaiing van het kruispunt van de Marcelisstraat (richting Keizerstraat) en de Jurriaan Kokstraat. Hans Grijzen licht de laatste versie van het plan toe.
 6. Herinrichting Treilerweg
  De gemeente heeft plannen de Treilerweg opnieuw in te richten. Het ligt in de bedoeling voor het Uiterjoon (kruising Vissershavenstraat / Treilerweg) meer groen aan te brengen. Binnenkort vindt er een inloopbijeenkomst in het Uiterjoon plaats.
 7. Herinrichting Gevers Deynootweg
  De gemeente is van plan de Gevers Deynootweg opnieuw in te richten. Er komen ondermeer fietspaden/stroken en de stoepen worden breder. De parkeerplekken aan de zeezijde komen te vervallen.
 8. De “Boom”
  In verband met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Scheveningseweg/Duinstraat moet de “Boom” worden verplaatst. Suggesties voor een nieuwe locatie zijn van harte welkom.
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,
Voorzitter WOS