Uitnodiging voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 31 oktober 2018

Uitnodiging Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

 • Datum: woensdag 31 oktober 2018
 • Tijd: 20.00 uur
 • Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA  

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2018
 4. Mededelingen
 5. Wijkbudget Scheveningen-Dorp
  Deze zomer hebben de bewoners van Scheveningen-Dorp en de jury kunnen stemmen over de besteding van het wijkbudget van  50.000 euro. De grootste steun hebben voorstellen voor vergroening van de openbare ruimte gekregen.
  De indieners van de voorstellen hebben zich verenigd in de werkgroep Minder Grijs Meer Groen teneinde de voorstellen uit te werken. Ter vergadering zullen leden van de werkgroep de stand van zaken toelichten.
 6. Parkeren op Scheveningen
  Medio november vindt er overleg plaats met de Gemeente over het parkeren op Scheveningen. De vergadering heeft de gelegenheid aandachtspunten voor het overleg mee te geven
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,
Voorzitter WOS