50.000 Euro voor initiatief Meer Groen op Scheveningen

Uw wijk wordt groener!

Na een spannende wedstrijd heeft een groep van zeven inwoners van Scheveningen-Dorp op 16 juni op het hoofd- podium van Vlaggetjesdag een cheque van € 50.000,- ontvangen voor het vergroenen van de wijk. Het gaat om een wijkbudget, een bedrag waarmee bewoners zelf aan de slag gaan om de buurt mooier, beter en prettiger te maken. Met deze flyer informeren wij u graag over de resultaten van deze bijzondere wedstrijd.

180809_DPZ_A4_Wijkbudget_Top5_Infographic_v6_c_Beeldscherm (1)

€ 50.000,- voor meer groen

Alle inwoners van Scheveningen-Dorp hadden sinds de kick-off op 9 april de mogelijkheid om een initiatief in te dienen en op elkaars initiatieven te stemmen. In totaal zijn er 35 uitvoerbare initiatieven ingediend en hebben ruim 600 mensen gestemd. Het winnende initiatief ‘Minder Grijs, Meer Groen’ ziet graag meer groen in de wijk, zoals meer bomen en bloembakken.

Het verhaal achter ‘Minder Grijs, Meer Groen’ op www.haagsehanden.nl

Alle initiatieven zijn terug te vinden op www.denhaag.nl/scheveningen.

Initiatieven Top 5

Op 22 mei kwamen alle uitvoerbare ideeën online en konden bewoners van Scheveningen-Dorp op hun favoriete idee stemmen. Deze publieksstem telde voor 50% mee in het oordeel van de jury. De jury, bestaande uit actieve bewoners van de wijk, beoordeelde alle binnengekomen ideeën op uitvoerbaarheid en wenselijkheid voor de wijk en deelde tevens punten uit. De jurypunten én de publieksstemmen bij elkaar opgeteld resulteerden in de eindscore. Hieronder is de top 5 weergegeven.

Op www.denhaag.nl/scheveningen vindt u een overzicht van alle initiatieven met het totaal aantal punten.

Hoe nu verder?

De zeven inwoners die samen Scheveningen-Dorp groener gaan maken, zijn al snel na hun overwinning met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Zij voeren het initiatief de komende maanden zoveel mogelijk zelf uit; de gemeente helpt alleen waar nodig. Het project moet in 2018 zijn gerealiseerd. Via Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) blijft u op de hoogte van de voortgang: www.scheveningendorp.nl

Samen maken wij het nog beter

Stadsdeel Scheveningen werkt dagelijks aan het beheren én verbeteren van de leefbaarheid in stadsdeel Scheveningen. Dat doen de medewerkers van het stadsdeelteam graag actief samen met bewoners en wijkpartners. Immers, een prettige buurt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid én inspanning!

Initiatief inbrengen of meehelpen?

Heeft u ook een initiatief ter verbetering van uw buurt? Laat het ons weten. Ook los van het wijkbudget helpen wij u graag om uw initiatief te realiseren. Zo kijken wij of uw idee uitvoerbaar is en of het in aanmerking komt voor een activiteitensubsidie. Voor meer informatie over deze subsidie, ga naar www.denhaag.nl en zoek op ‘activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen’.

Voor het inbrengen van een initiatief of het meehelpen met een ander initiatief kunt u contact opnemen met Marjolein Woudstra van stadsdeel Scheveningen.
Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-515 615 16 of via scheveningen@denhaag.nl
Langskomen op het stadsdeelkantoor kan natuurlijk ook: Stadsdeelkantoor Scheveningen, Scheveningseweg 303 2584 AA Den Haag