Status Herbestemming Vuurtorenweg 35-37

Sinds de ontvangstbevestigingen van de zienswijzen op het  gemeentelijk ontwerpbesluit van de Vuurtorenweg 35-37 is er geen nieuws.

Naar verluidt buigt de afdelingen Vergunningen & Toezicht zich momenteel over deze zienswijzen en melden zich weer als er een beslissing is genomen over alle zienswijzen.

We wachten af en hopen dat deze afdeling in alle wijsheid handelt en de belangen van de bewoners van Scheveningen en iedereen die de Scheveningse kustlijn niet wil laten veranderen in een Noordelijke variant van Torremolinos hierin zwaarder laten weten dan dat de politiek, gemeente en projectontwikkelaar tot op heden hebben gedaan.

Wel hebben we eindelijk het complete ontwerpbesluit digitaal hebben bemachtigd – klik op deze link om het te downloaden (41 MB) 201620505 – Vuurtorenweg 35-37_Geredigeerd.

Namens de Commissie tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren,

Emil Driesenaar