Agenda Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS op 28 november

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS

Datum: woensdag 28 november 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Mededelingen
 4. Aanvangstijdstip vergadering Algemeen Bestuur
  Van een lid van het Algemeen Bestuur is de vraag gekomen of het aanvangstijdstip van de vergadering vervroegd kan worden van 20.00 uur naar 19.30 uur. In de vergadering van 31 oktober 2018 is dit al aan de orde gesteld. Vanavond moet een definitieve beslissing worden genomen.
 5. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 31 oktober 2018
 6. Parkeeroverleg
  Het WOS neemt in de persoon van Hans Grijzen deel aan een aantal overleggen over parkeren. Het gaat hierbij om overleg over concrete knelpunten of periodieke evaluatie van het parkeerregime.
  Andere deelnemers zijn personen afkomstig uit andere bewonersorganisaties, bewoners en ambtenaren va de gemeente. Hans heeft te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. In de vergadering moet worden gekeken of iemand vanuit het Algemeen Bestuur dit wil overnemen. De bijeenkomsten vinden in het algemeen overdag plaats.
 7. Privacy Statement
  In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet het WOS ook met een Privacy Statement werken. Het Dagelijks bestuur heeft hiervoor bijgaand voorstel. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de regeling welke een andere bewonersorganisatie in het stadsdeel Scheveningen gebruikt.
 8. Verkeersituatie Vissershavenstraat
  In de vergadering van 31 oktober 2018 is dit onderwerp ook aan de orde geweest. Opties voor verbetering van de verkeersituatie zijn:
  -verduidelijken dat het 30 km gebied is
  -verkeerssluizen
 9. Wijkuitvoeringsplan 2019; mail Deniece v.d. Burg van 5 november 2018
  Het stadsdeelkantoor vraagt input voor het wijkuitvoeringsprogramma 2019.
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS