Buurtpreventie: “Samen meters maken voor een veilige wijk”

‘s Avonds lopen ze hun rondes in veel Haagse wijken. Mannen en vrouwen, herkenbaar aan de hesjes van het buurtpreventieteam. Ze hebben een scherp oog voor alles wat niet in orde is. Nuttig werk, dat zeker. Maar ook leuk om te doen en sportief. Nieuwe collega’s zijn van harte welkom. 

Samen meters maken voor een veilige wijk

Buurtpreventie is een succes. De ervaring leert dat in wijken waar een team actief wordt de inbraken en diefstallen dalen. En het gevoel van veiligheid stijgt. Met hun focus op alles wat er mis is, weten deze oplettende burgers problemen in de kiem te smoren. Kapot straatmeubilair, gedumpt grofvuil of een gat in het wegdek, het wordt gerapporteerd en meestal binnen enkele dagen door de gemeente opgelost. De beste bescherming tegen verloedering is snel optreden bij elke vorm van vervuiling, verval of vandalisme. 

In samenspraak met de politie letten de teams op verdachte personen. Als iemand bijvoorbeeld opvallend veel belangstelling heeft voor fietsen of auto’s kan een simpele vraag voldoende zijn om een plan te verstoren: ‘Kunnen wij u ergens mee helpen?’ Zo’n persoon in het vizier houden, schrikt meestal voldoende af. Iemand benaderen gebeurt alleen als het veilig voelt. Burgers signaleren en rapporteren, de politie treedt op. Zo is de rolverdeling.   

In hun opvallende hesjes zijn ze een vertrouwde verschijning. Bewoners spreken hen aan en komen met vragen, tips en suggesties. Preventieteams zoeken vaak zelf contact met de jeugd op straat. Door regelmatig een praatje te maken, weten jongeren zich gezien en gekend. Dat maakt het voor beide partijen gemakkelijker zaken aan te kaarten. 

Naast preventieteams worden in steeds meer buurten WhatsApp-groepen opgericht. Buren informeren elkaar en de politie stuurt soms een app met een waarschuwing of een getuigenoproep. Zo groeit het netwerk van bij elkaar en de buurt betrokken bewoners. Iedereen kan iets bijdragen.   

Meelopers gevraagd

Ruim 500 Hagenaars zetten zich actief in voor veiligheid en leefbaarheid. De meesten doen dat in een buurtpreventieteam. Het werk bestaat uit wekelijks een ronde lopen door de wijk met collega’s. De deelnemers beleven het als een nuttige, maar ook als een sportieve en plezierige activiteit. Bovendien worden ze onderdeel van een groot netwerk en blijven ze goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Nieuwe vrijwilligers zijn van welkom: man, vrouw, jong, senior, student, werkend of werkzoekend. Iedereen is welkom.

Waar nog geen team is, bieden gemeente en politie ondersteuning aan bewoners die er een willen starten. Ze kunnen onder meer trainingen volgen: communicatie, weerbaarheid, inbraakpreventie en EHBO.  

Voor meer informatie en contact: www.denhaag.nl/snb (Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven)

www.denhaag.nl/veilig

Bron; stadskrant 21 november 2018, Gemeente Den Haag