Oproep voor kandidaten algemeen bestuur deelgebied Keizerstraat-Oost

Aan de Bewoners van het deelgebied Keizerstraat-Oost

Scheveningen,  januari 2019

Beste bewoners,

Uw bewonersorganisatie Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) behartigt de belangen voor de bewoners, onder meer in het gebied waar u woonachtig bent. Het gaat hierbij met name om een schoon, heel en veilig Scheveningen-Dorp.

Bestuurlijk bestaat het WOS uit een Algemeen Bestuur, dat ook ieder jaar het Dagelijks Bestuur kiest.

De leden van het Algemeen Bestuur zijn afkomstig uit wat het WOS noemt de deelgebieden.

De straten waar u woont, het gebied begrensd door de Wassenaarsestraat (oneven), Badhuiskade, 1 t/m 10, Jurriaan Kokstraat (oneven) en Keizerstraat (even) vormen samen het deelgebied Keizerstraat-Oost.

Momenteel heeft het Algemeen Bestuur nog maar 1 lid te weten Arjan Roeleveld woonachtig in Keizerstraat-Oost. Jessie Moermans heeft zich recentelijk teruggetrokken uit het Algemeen Bestuur. Intussen hebben zich 2 nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur te weten Dick ter Steege en Fineke v.d. Veen. Misschien wilt u er eens over nadenken of een lidmaatschap van het Algemeen Bestuur niet iets voor u is.

Als u nadere inlichtingen wenst, kunt u contact opnemen met het WOS.

Eind januari 2019 vinden de verkiezingen van de leden van het Algemeen Bestuur voor uw deelgebied plaats.

Informatie over WOS kunt u ook krijgen van onze website www.scheveningendorp.nl

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter WOS