Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2019

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB).

In 2019 hebben Karin Bakker en Jack Kroes hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.  

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het AB.

Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nlkunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Badhuisstraat West             2

Badhuisstraat Oost              2

Keizerstraat West                3

Kop Keizerstraat                  1

Renbaankwartier West       2

Vuurbaakstraat e.o.            1

Seinpostduin                       3

Zeijlplas                               1

Indien u belangstelling voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het WOS hebt en nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met het WOS per mail wos@scheveningendorp.nlof telefonisch 070-3500034.

De verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur vinden plaats op woensdag 27 februari 2019.