Uitnodiging Bestuursvergadering WOS op 30-1-2019 20:00 u.

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 
Datum: woensdag 30 januari 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen


AGENDA 

  • 1. Opening/ vaststelling agenda
  • 2. Jaarwisseling 2018/2019

De vergadering bespreekt de gang van zaken.

  • 3. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk

Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.

  • 4. Mededelingen
  • 5. Verslagen vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 26 september en 28 november 2018
  • 6. Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur voor het deelgebied Keizerstraat-Oost

Momenteel zijn in het Algemeen Bestuur 2 vacatures. Vanuit dit deelgebied hebben Dick ter Steege en Fineke v.d. Veen zich beschikbaar gesteld voor het vervullen van deze vacatures.

  • 7. Inventarisatie te behandelen onderwerpen in 2019
  • 8. Wat verder ter tafel komt 
  • 9. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS