Uitnodiging WOS vergadering 24 april

UITNODIGING Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 24 april 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Mededelingen
 4. Financieel verslag 2018
 5. Kascontrole commissie 
 6. Activiteiten 2019 (zie AB-verslag 30 januari 2019)
  Wie doet wat 
 7. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 27 februari 2019
 8. Wat verder ter tafel komt 
 9. Rondvraag/Sluiting