Agenda openbare WOS vergadering van 29 mei

Uitnodiging voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 29 mei 2019

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 3. Mededelingen
 4. Discussie over het 5G netwerk en slimme lantaarnpalen in Scheveningen
 5. Verslag van het gesprek met de fractie van het CDA (in de Haagse Gemeenteraad) op maandag 13 mei 2019
 6. Activiteiten 2019 (zie AB-verslag 30 januari 2019)
  Wie doet wat 
 7. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 27 maart 2019
 8. Wat verder ter tafel komt 
 9. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS