Uitnodiging voor de openbare WOS vergadering van 26 juni

Uitnodiging
Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 
Datum: woensdag 26 juni 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
 3. Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nlof schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
 4. Mededelingen
 5. Energietransitie
  Jan Willem van Veenen houdt een korte inleiding over het gebruik van waterstof bij de energietransitie. Dit vooruitlopend op de inleiding welke hij vrijdagavond om 20.00 uur houdt bij het WOS
 6. Ap Mos, eindredacteur van de Klinker, stopt daarmee per 1 januari 2020.
  Als het WOS de Klinker uit wil blijven geven is uiteraard een opvolger nodig. Een dringend verzoek zich hiervoor beschikbaar te stellen
 7. Verslag vergadering Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 24 april 2019
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag/Sluiting