Uitnodiging WOS vergadering 30-10

Uitnodiging
Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 30 oktober 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Jaarwisseling 2018/2019
  In de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 januari 2019 is uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Toen is afgesproken, dat na publicatie van het rapport en de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het WOS stil zal staan bij de vraag of op de huidige locaties het vreugdevuur verder kan. Het rapport van de Onderzoeksraad is intussen verschenen en in eerste termijn in de Gemeenteraad besproken. De waarnemend burgemeester heeft het organisatiecomité voorgesteld met een kleinere/lagere vuurstapel en aanvullende voorwaarden verder te gaan. Hoe het organisatiecomité hierop heeft gereageerd is bij het schrijven van deze agenda nog niet bekend. De Gemeenteraad moet later in het traject een definitief standpunt bepalen.
 3. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 4. Mededelingen
 5. Klinker
  Ap Mos, eindredacteur van de Klinker, stopt daarmee per 1 januari 2020. Een opvolger heeft zich nog niet gemeld.
 6. Werkzaamheden tramlijn 1 Scheveningen
  Op donderdag 17 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden over de planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden in de Jurriaan Kokstraat en de Badhuiskade. Naast de vertegenwoordigers van de gemeente waren aanwezig de BIZ Keizerstraat, BIZ Badhuisstraat en het WOS. Hans Groeneweg en Arjan Roeleveld praten het Algemeen Bestuur bij.
 7. WOS Activiteiten 2010
  In de vergadering vindt een eerste inventarisatie plaats.
 8. Wat verder ter tafel komt 
 9. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS