Uitnodiging WOS vergadering woensdag 27-11 om 20u.

Uitnodiging 
Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 27 november 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175 (Kalhuis), Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Jaarwisseling 2019/2020
  Stand van zaken
 3. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 4. Mededelingen
 5. Klinker (zie notitie) ter vergadering aanwezig
 6. WOS Activiteiten 2020
 7. Wat verder ter tafel komt 
 8. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS