WOS brief aan wethouder Revis over Verkeersoverlast

Onderwerp: Verkeersoverlast

Beste Boudewijn,

In de afgelopen jaren heeft het WOS zich meerder malen tot de Gemeente gewend met de vraag of er iets te doen valt aan de overlast van auto’s en motoren (geluids- en stankoverlast en veel te snel rijden) in Scheveningen. Dat heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. In het archief van de Gemeente is de correspondentie ongetwijfeld terug te vinden.

Op zaterdag 4 april is de ellende weer in hevige mate begonnen.

Met name in de Vissershavenstraat en de Vuurbaakstraat (maar niet alleen daar) werd door motoren en auto’s met een veel te hoge snelheid (en ingehaald) gereden.  Levensgevaarlijk voor mensen die oversteken en kinderen die al spelend op de weg terecht komen.Het gaat hierbij met name om verkeersdeelnemers van buiten het gebied.

In het Paasweekend (Goede Vrijdag, zaterdag, Paaszondag en Paasmaandag)ging het iets beter dankzij het optreden van de politie en het afsluiten van de Vuurbaakstraat (voor mensen die daar niet wonen).

Het verzoek van het WOS is structureel iets aan de situatie te doen. Het WOS denkt hierbij aan een verbod voor motoren (in het verleden reeds eerder aan de Gemeente verzocht maar afgewezen) en de Vissershavenstraat (en andere straten zodanig verkeerstechnisch in te richten dat de straten niet uitnodigen veel te hard te rijden.

In afwachting van je reactie.

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter WOS