Actieplan Boulevard en haven Scheveningen 2020!

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 18:12

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen periode heeft het college de opdracht gegeven om met een actieplan te komen voor de boulevard en haven van Scheveningen.

Gisteren is de driehoek al akkoord gegaan met het Actieplan, en vandaag is het college akkoord gegaan met het Actieplan Boulevard en haven Scheveningen 2020!

Om 18.00 uur is het publiekelijk gemaakt. Hierbij het linkje https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/591074 en in PDF- het stuk!

We zullen samen met jullie hard moeten werken om tot verbeteringen te komen, maar ik heb daar vertrouwen in dat het ons gaat lukken!

Willen jullie de achterban hierover informeren?

Wordt vervolgd,

Met vriendelijke groet,

Mendy van Veen

Stadsdeeldirecteur Scheveningen