Uitnodiging WOS vergadering op woensdag 30 september, aanvang 20:00 u

Beste mensen,

Onderstaand de agenda voor de eerstvolgende vergadering.

1 Opening/vaststelling agenda

2 Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk

3 Verslag Hans Grijzen over de inspectie van de boulevard

4 Reactiesop het artikel van Karel Pronk in het septembernummer van de Klinker over sociale woningbouw op Scheveningen

5 Werkzaamheden in de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade

6 Verslag Hans Grijzen van de wandeling van Smart City

7 Mededelingen

8 Wat verder ter tafel komt

9 Rondvraag/sluiting

Indien er aannvullingen voor woensdag op de agenda komen worden deze nagezonden.

Ter vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter WOS