Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB)

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor een gedeelte van de leden van het Algemeen Bestuur.

In 2021 hebben Bert Bus, Fineke van der Veen, Dick ter Steege en Jack Kroes hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.  Zij zijn alle vier herkiesbaar.

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het Algemeen Bestuur. Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl  kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Badhuisstraat West             2

Badhuisstraat Oost              2       

Keizerstraat West                3       

Keizerstraat Oost                 2       

Kop Keizerstraat                  2 

Renbaankwartier West       3

Vuurbaakstraat e.o.            1

Seinpostduin                       3       

Zeijlplas                               2

Bent u die betrokken bewoner, die zich samen met ons wil inzetten voor een nog mooier, veiliger, schoner en socialer Scheveningen Dorp, meldt u zich dan aan als kandidaat voor het Algemeen Bestuur.

U kunt zich aanmelden door een briefje te schrijven aan: 

WOS Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, 

te mailen naar wos@scheveningedorp.nl

of een telefoontje te plegen naar 070 -350 00 34

Scheveningen,   januari 2021

Jan LautenbachVoorzitter WOS