Wijkagenda Scheveningen-Dorp

Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2024

De wijkagenda van Scheveningen-Dorp is een feit. De afgelopen maanden is de wijkagenda opgesteld samen met Wijk Overleg Scheveningen, bewoners, ondernemers, sociale partners en de gemeente. Voor de wijkagenda gaven ruim 550 bewoners hun prioriteiten aan via een vragenlijst. Op de wijkagenda staan de vier belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar. Bij de selectie van deze thema’s is gekeken naar wat er in een wijk speelt en welke acties er gerealiseerd kunnen worden. Bekijk het resultaat hier.