UITNODIGING Openbare vergadering 29 juni 2022 – 20:00 u.

Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 29 juni 2022
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

  1. Opening/ vaststelling agenda
  2. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
  3. Keizerstraat Vragen met betrekking tot dit agendapunt van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen
  4. Reacties Gemeente op de brief van het WOS inzake leegstand (zie klinker 314 / juni 2022). De gemeente is van plan de Keizerstraat aan te passen (Kop Keizerstraat/riolering). Het WOS bekijkt hoe de werkzaamheden op elkaar kunnen worden afgestemd.
  5. Verslag van de AB-vergadering gehouden op 3 mei 2022 
  6. Mededelingen
  7. Wat verder ter tafel komt 
  8. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach, voorzitter WOS