Uitnodiging  vergadering 12 december aanvang 20.00 uu

Geachte WOS-relatie,

Hierbij doe ik u toekomen de vergaderstukken voor de openbare vergadering van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp.

Het is de bedoeling dat wij U op deze avond de plannen presenteren voor uw nieuwe bewonersorganisatie WOS 2.0.

De aftrap hiervoor zal worden gedaan door Mendy van Veen directeur stadsdeelkantoor Scheveningen.

Bijgevoegd zijn de betreffende documenten en het verslag van 28 september.

  1. Agenda
  2. Transitiedocument WOS 2.0
  3. Notitie samenvatting WOS 2.0
  4. Vacature teksten
  5. Concept verslag 28 september 2022

U ontvangt de documenten digitaal ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zijn hardcopy’s van de digitale documenten beschikbaar.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Hans Grijzen, tel. 0612151222

Met vriendelijke groet,

Wijk Overleg Scheveningen-Dorp

Hans Grijzen