Algemene Openbare Vergadering 22 februari 2023

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de algemene openbare vergadering van het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp op 22 februari 2023, zaal WOS Badhuisstraat 175 1e etage.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag 12 december 2022
 3. Financieel overzicht 2022
 4. Verslag kascommissie
 5. Presentatie nieuw bestuur met kandidaat-bestuursleden
  Robert Conrad te Pas
  Jolanda Maas
  Bert Genuit
  Hans Groeneweg
 6. Gelegenheid tot het stellen van vragen
 7. Benoemen kandidaat-bestuursleden
 8. Rondvraag/Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Hans Grijzen