WOS uit bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs aan de gemeente

 

 

 

 

Gemeente Den Haag
Burgemeester & wethouders
Wethouder K. Parbhudayal
Gemeenteraad t.a.v. Griffie

Postbus 12600
2500 DJ  Den Haag

Den Haag, 6 november 2018

Ons kenmerk: U18.123

Betreft: Bezorgdheid om voortbestaan Ouderenadviseurs

Geachte Burgemeester en wethouders,
Geachte mevrouw Parbhudayal,

Geachte leden van de Gemeenteraad (via de Griffie)

Naar aanleiding van de verontrustende berichtgeving over een ingrijpende reorganisatie bij “Welzijn Scheveningen” als gevolg waarvan slechts 2 van de huidige 10 ouderenadviseurs actief zullen blijven spreken wij onze grote zorgen uit over de toekomst van het ouderenwerk, juist ook in het vergrijzende Stadsdeel Scheveningen. Lees verder

GasVrij Uitnodiging – Product Informatieavond thema Verwarmen en Elektrisch Koken – Vrijdag 23 november 19 u.

PRODUCT INFORMATIEAVOND OVER VERWARMEN EN ELEKTRISCH KOKEN                                      UITNODIGING                                                                                           23 november 2018

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken.

Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?

Op vrijdagavond 23 november a.s. vanaf 19.00 uur, bent u van harte welkom op de product informatieavond over verwarmen en elektrisch koken. Lees verder

Status Herbestemming Vuurtorenweg 35-37

Sinds de ontvangstbevestigingen van de zienswijzen op het  gemeentelijk ontwerpbesluit van de Vuurtorenweg 35-37 is er geen nieuws.

Naar verluidt buigt de afdelingen Vergunningen & Toezicht zich momenteel over deze zienswijzen en melden zich weer als er een beslissing is genomen over alle zienswijzen.

We wachten af en hopen dat deze afdeling in alle wijsheid handelt en de belangen van de bewoners van Scheveningen en iedereen die de Scheveningse kustlijn niet wil laten veranderen in een Noordelijke variant van Torremolinos hierin zwaarder laten weten dan dat de politiek, gemeente en projectontwikkelaar tot op heden hebben gedaan.

Wel hebben we eindelijk het complete ontwerpbesluit digitaal hebben bemachtigd – klik op deze link om het te downloaden (41 MB) 201620505 – Vuurtorenweg 35-37_Geredigeerd.

Namens de Commissie tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren,

Emil Driesenaar

50.000 Euro voor initiatief Meer Groen op Scheveningen

Uw wijk wordt groener!

Na een spannende wedstrijd heeft een groep van zeven inwoners van Scheveningen-Dorp op 16 juni op het hoofd- podium van Vlaggetjesdag een cheque van € 50.000,- ontvangen voor het vergroenen van de wijk. Het gaat om een wijkbudget, een bedrag waarmee bewoners zelf aan de slag gaan om de buurt mooier, beter en prettiger te maken. Met deze flyer informeren wij u graag over de resultaten van deze bijzondere wedstrijd.

180809_DPZ_A4_Wijkbudget_Top5_Infographic_v6_c_Beeldscherm (1)

€ 50.000,- voor meer groen Lees verder

BEWONERSCOMMISSIE TEGEN HOOGBOUW DIENT ZIENSWIJZE IN TEGEN 6 LAAGS ONTWERP

De Commissie Tegen Hoogbouw naast de Vuurtoren maakt, gesteund door meer dan 3821 ondertekeningen en de bewonersorganisatie WijkOverleg Scheveningen-dorp (WOS), bezwaar tegen de vergunning die gegeven wordt om op de Vuurtorenweg 35-37 af te wijken van het huidige bestemmingsplan. De Nota van Uitgangspunten is zonder inspraak tot stand gekomen. De hoogte van het ontwerp drukt de monumentale vuurtoren weg en ontsiert de Scheveningse kustlijn.

De gemeente heeft nagelaten om rekening te houden met de Scheveningse gemeenschap, en heeft de voorwaarden ook naderhand niet willen aanpassen toen bleek dat er bezwaren kwamen tegen de hoogbouw. De ontwikkelaar heeft wel gezocht naar een oplossing, maar die is ondanks het fiat hierop van de buurt door de gemeente eenzijdig afgewezen.

De commissie tegen hoogbouw naast de vuurtoren vraagt daarom dringend namens de 3821 ondersteuners van de petitie en het WijkOverleg Scheveningen-dorp om de hoogbouw in deze vorm af te blazen. Immers, het is

– in strijd met de vigerende regels Ruimtelijk Ordening;

– in strijd met het minimale respect dat voor een rijksmonument gepast is;

– in strijd met het belang van de Scheveningse samenleving vanwege de afbreuk aan debeeldbepalende waarde van de vuurtoren en de bijbehorende huisjes;

– in strijd met de correcte procedure van inspraak bij grote bouwprojecten.

In plaats daarvan vragen wij vast te houden aan het huidige bestemmingsplan, of om de nota van uitgangspunten te herzien met een envelop die als compromis wel breed draagvlak krijgt, bijvoorbeeld ter grootte van het gemeenschappelijke ontwerp van 5 lagen.

Het bestemmingsplan is op deze manier verzekerd van een passende hoogte waardoor deze bijzondere plek in Den Haag en Scheveningen niet voor altijd verknoeid wordt.

Klik hier voor de volledige zienswijze: 20180716_Zienswijze_Vuurtorenweg_Bewonerscommissie