WOS naar de rechter tegen hoogbouwplannen Vuurtorenweg na afwijzen compromis door Revis

In de Commissie Ruimte van woensdag 9 januari werd de verlening van de vergunning voor het 6 laags ontwerp van projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed besproken. Van deze gelegenheid werd door Jan Lautenbach en Emil Driesenaar van WOS en Jacob Bijl van De Vrienden van Den Haag gebruik gemaakt om in te spreken.

Ze hielden een pleidooi om af te zien van deze hoge variant die de vuurtoren in de schaduw zet en de Scheveningse kustlijn ontsiert en om in plaats daarvan te kiezen voor het 5-laagse compromis.
Zie hier de complete inspraak van Emil Driesenaar.

De raadsleden met als “aanvoerder” Bos (Haagse Stadspartij) uitten in deze twee uur lange sessie hun ongenoegen over dit ontwerp en over de gang van zaken waardoor zij zich machteloos voelen tegenover deze situatie.

Wethouder Revis hield echter voet bij stuk en verschuilde zich achter een onbekend compensatie bedrag wat de projectontwikkelaar vroeg voor het 5 laagse ontwerp.

Zie hier de opnames van hele vergadering.

WOS en De Vrienden van Den Haag togen direct na deze vergadering naar de Rechtbank van Den Haag om hun gezamenlijke beroepschrift tegen de hoogbouw in te dienen.


Oproep voor kandidaten algemeen bestuur deelgebied Keizerstraat-Oost

Aan de Bewoners van het deelgebied Keizerstraat-Oost

Scheveningen,  januari 2019

Beste bewoners,

Uw bewonersorganisatie Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) behartigt de belangen voor de bewoners, onder meer in het gebied waar u woonachtig bent. Het gaat hierbij met name om een schoon, heel en veilig Scheveningen-Dorp.

Bestuurlijk bestaat het WOS uit een Algemeen Bestuur, dat ook ieder jaar het Dagelijks Bestuur kiest.

De leden van het Algemeen Bestuur zijn afkomstig uit wat het WOS noemt de deelgebieden.

Lees verder

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2019

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB).

In 2019 hebben Karin Bakker en Jack Kroes hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.  

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het AB.

Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nlkunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Lees verder