Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB)

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor een gedeelte van de leden van het Algemeen Bestuur.

In 2021 hebben Bert Bus, Fineke van der Veen, Dick ter Steege en Jack Kroes hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.  Zij zijn alle vier herkiesbaar.

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het Algemeen Bestuur. Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl  kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort.

Onderstaand per deelgebied het aantal zetels waarvoor verkiezingen plaatsvinden:

Badhuisstraat West             2

Badhuisstraat Oost              2       

Keizerstraat West                3       

Keizerstraat Oost                 2       

Kop Keizerstraat                  2 

Renbaankwartier West       3

Vuurbaakstraat e.o.            1

Seinpostduin                       3       

Zeijlplas                               2

Bent u die betrokken bewoner, die zich samen met ons wil inzetten voor een nog mooier, veiliger, schoner en socialer Scheveningen Dorp, meldt u zich dan aan als kandidaat voor het Algemeen Bestuur.

U kunt zich aanmelden door een briefje te schrijven aan: 

WOS Badhuisstraat 175, 2584 HH Scheveningen, 

te mailen naar wos@scheveningedorp.nl

of een telefoontje te plegen naar 070 -350 00 34

Scheveningen,   januari 2021

Jan LautenbachVoorzitter WOS

De Klinker van november 2020

Inhoudsopgave
Staat van de boulevard
De naam Scheveningen
Van de redactie
Architect Jan Splinter
Verkeerssituatie Marcelisdriehoek
Herinnering
Scheveningen70
Schouw met voogestelde herstel, reparaties etc.
Colofon
De Klinker op Scheveningen
Nieuwe rubriek
Liefde voor Scheveningen
Help kinderen veilig naar school
Vervanging riolering
en tramsporen lijn 1
’n Roopje van de
Noordster.

Klik hier om verder te lezen

Uitnodiging WOS vergadering op woensdag 30 september, aanvang 20:00 u

Beste mensen,

Onderstaand de agenda voor de eerstvolgende vergadering.

1 Opening/vaststelling agenda

2 Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk

3 Verslag Hans Grijzen over de inspectie van de boulevard

4 Reactiesop het artikel van Karel Pronk in het septembernummer van de Klinker over sociale woningbouw op Scheveningen

5 Werkzaamheden in de Prins Willemstraat, Jurriaan Kokstraat en Badhuiskade

6 Verslag Hans Grijzen van de wandeling van Smart City

7 Mededelingen

8 Wat verder ter tafel komt

9 Rondvraag/sluiting

Indien er aannvullingen voor woensdag op de agenda komen worden deze nagezonden.

Ter vergadering zijn exemplaren van de agenda beschikbaar

Met vriendelijke groet,

Jan Lautenbach

Voorzitter WOS

Actieplan Boulevard en haven Scheveningen 2020!

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 18:12

Beste allemaal,

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen periode heeft het college de opdracht gegeven om met een actieplan te komen voor de boulevard en haven van Scheveningen.

Gisteren is de driehoek al akkoord gegaan met het Actieplan, en vandaag is het college akkoord gegaan met het Actieplan Boulevard en haven Scheveningen 2020!

Om 18.00 uur is het publiekelijk gemaakt. Hierbij het linkje https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/591074 en in PDF- het stuk!

We zullen samen met jullie hard moeten werken om tot verbeteringen te komen, maar ik heb daar vertrouwen in dat het ons gaat lukken!

Willen jullie de achterban hierover informeren?

Wordt vervolgd,

Met vriendelijke groet,

Mendy van Veen

Stadsdeeldirecteur Scheveningen

Digitale bewonersbijeenkomst Herinrichting Badhuisstraat 30 juni.

We nodigen jullie graag uit voor de digitale bijeenkomst herinrichting Badhuisstraat op 30 juni. Tijdens deze avond wordt het schetsontwerp gepresenteerd.

Alle bewoners van de Badhuisstraat en de bewoners in het verlengde hiervan (stukje Marceliusstraat) hebben een uitnodigingsbrief gehad.

Ook de omwonende die gereageerd hebben op de oproep om te participeren ontvangen een uitnodiging.

Natuurlijk zijn alle overige geïnteresseerde ook van harte welkom. Mensen moeten zich wel aanmelden door een mailtje te sturen naar HerinrichtingBadhuisstraat@denhaag.nl

Het WOS neemt in de grote zaal ook deel aan de bijeenkomst. Het verloop van de bijeenkomst wordt getoond op het scherm en er kan ook gereageerd worden.