Deelgebieden

Het werkgebied van het WOS omvat de volgende negen deelgebieden:
Keizerstraat-West, Vuurbaakstraat e.o., Kop Keizerstraat, Keizerstraat-Oost, Badhuisstraat-West, Badhuisstraat-Oost, Zeijlplas, Renbaankwartier-west en Seinpostduin.

WOS_gebied_jpg4

1. Keizerstraat-West
het gebied begrensd door Keizerstraat (oneven), Jacob Pronkstraat (even), Duinstraat (oneven), Prins Willemstraat (oneven).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Adriaan Coenenstraat, Dr. de Visserplein, Drogersdijk, Duinstraat, Gaffelstraat, Jan Kistenstraat, Kielstraat, Kolenwagenslag, Kotterstraat, Maststraat, Nieuwe Laantjes, Raststraat, Roerstraat, Schepenplein, Schipperplein, Schipperstraat, Sloepstraat, Moleneijzerstraat, Vermaasstraat, Vlagstraat, Wantstraat, Weststraat, Wimpelstraat en Zwaardstraat.

2. Vuurbaakstraat e.o.
het gebied begrensd door Kompasstraat, Zeekant, Vuurtorenweg, Vuurbaakstraat, Vissershavenstraat, Korbootstraat (even).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Boulevard, Hoekerstraat, Hoogaarsstraat, Kompasstraat, Korbootstraat, Reepstraat, Vissershavenstraat, Vuurbaakstraat, Vuurtorenweg, Windasstraat en Zeekant.

3. Kop Keizerstraat
het gebied begrensd door Jacob Pronkstraat (oneven), Wassenaarsestraat (even), Schuitenweg (oneven), Zeekant, Zeeruststraat.
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Kalhuisplaats, Keizerstraat Kop, Wassenaarsestraat (even) tot aan de Schuitenweg.

4. Keizerstraat-Oost
het gebied begrensd door Wassenaarsestraat (oneven), Badhuiskade 1 t/m 10, Jurriaan Kokstraat (oneven), Keizerstraat (even).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Ankerstraat, Korendijkstraat, Marcelisstraat, Werfstraat en Zeilstraat.

5. Badhuisstraat-West
het gebied begrensd door Badhuisstraat (oneven), Prins Willemstraat (even), Jurriaan Kokstraat (even), Badhuiskade 1 t/m 116, Marcelisstraat 200 t/m 224.
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Gondelstraat, Boegstraat, Marcelisstraat en Heemraadstraat.

6. Badhuisstraat-Oost
het gebied begrensd door Badhuisstraat (even), Marcelisstraat 125 t/m 259, Haringkade (oneven t/m 95), Vijzelstraat.
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Stuurmanstraat, Pinkstraat, Loggerstraat, Lijnstraat en Sleepnetsraat.

7. Zeijlplas
het gebied begrensd door Vijzelstraat (oneven), Haringkade 97 t/m 163, Duinweg 1 t/m 19, Kanaalweg (even), Scheveningseweg vanaf Kanaalweg(oneven).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Rogstraat, Ooststraat, Kerklaan, Willem Beukelszoonplein, Willem Beukelszoonstraat, J. Vermijstraat, Willem Kuiperstraat, Cornelis Jolstraat, Rusthoekstraat, Symonszstraat en Pansierstraat.

8. Seinpostduin
het gebied begrensd door Schuitenweg (even), Wassenaarsestraat (even), Gevers Deynootweg (even) 2 t/m 124, Scheveningseslag (oneven), Zeekant.
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Zeeweg, Seinpostduin, Jongeneelstraat, Pellenaerstraat, Ijsbrantszstraat en Harteveldstraat.

9. Renbaankwartier-West
het gebied begrensd door Rotterdamsestraat (oneven), Neptunusstraat (even), Badhuiskade (tegen het Kanaalpark aan) en Gevers Deynootweg (oneven).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Havenkade, Dirk Hoogenraadstraat, Noordwijkstraat, IJmuidenstraat, Maaswijkstraat, Zandvoortstraat, Renbaanstraat, Van Tuyllstraat en Katwijkstraat.

Deelgebied Keizerstraat-West

Dit gebied wordt begrensd door Keizerstraat (oneven), Jacob Pronkstraat (even), Duinstraat (oneven), Prins Willemstraat (oneven).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Adriaan Coenenstraat, Dr. de Visserplein, Drogersdijk, Duinstraat, Gaffelstraat, Jan Kistenstraat, Kielstraat, Kolenwagenslag, Kotterstraat, Maststraat, Nieuwe Laantjes, Raststraat, Roerstraat, Schepenplein, Schipperplein, Schipperstraat, Sloepstraat, Moleneijzerstraat, Vermaasstraat, Vlagstraat, Wantstraat, Weststraat, Wimpelstraat en Zwaardstraat.

De deelgebiedsvertegenwoordigers stellen alles wat voor hun gebied van belang is op de bestuursvergaderingen van het WOS aan de orde. Tevens zetten ze zich in voor de belangen van heel Scheveningen(-dorp).

Heeft u opmerkingen, suggesties, problemen, ideeën voor onze wijk mail ze aan:

wos@scheveningendorp.nl

Deelgebied Vuurbaakstraat e.o.

Deelgebied Vuurbaakstraat e.o. is omsloten door strand, tramlijn 11 en de haven en dankt zijn naam aan de markante omgeving van de Vuurtoren.

Het belangrijkste thema dat in dit deelgebied speelt is de geplande Herbestemming Vuurtorenweg 35-37 – waar mogelijk een hoog appartementen complex komt wat de monumentale en gezichtsbepalende vuurtoren zal overschaduwen  en wat de nodige uitdagingen zal opleveren om de overlast door de bouw en intensiverende verkeersstromen te beperken. Ga naar www.vuurtorenweg.com voor meer informatie.

Ik lever graag een bijdrage aan de leefbaarheid van dit deelgebied, onder andere met het bijhouden van de website. Heb je vragen of ideeën?  Mail die dan naar vuurbaakstraat@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Emil Driesenaar

Deelgebied Kop Keizerstraat

Dit deelgebied ligt in de nabijheid van de Vissersvrouw, de keerlus van tramlijn 11 en het voormalige hotel Zeerust.
Het wordt begrensd door Jacob Pronkstraat (oneven), Wassenaarsestraat (even), Schuitenweg (oneven), Zeekant en Zeeruststraat.
Binnen dit gebied vallen de volgende straten: Kalhuisplaats, Kop Keizerstraat, Wassenaarsestraat (even) tot aan de Schuitenweg.

De deelgebiedsvertegenwoordiger stelt alles wat in en voor hun gebied van belang is op de AB-vergaderingen van het WOS aan de orde. Tevens zet hij zich in voor de belangen van het hele dorp.
Heeft u vragen, suggesties en problemen? Kom langs, bel, mail of schrijf.

Vertegenwoordigers vanuit het deelgebied zijn Joke Damen en Hans Groeneweg

Mail: wos@scheveningendorp.nl
Alle zaken welke een deelgebied raken, worden doorgespeeld aan het bestuur van het WOS. Dit steunt de bewoners richting gemeente.

Deelgebied Keizerstraat-Oost

Welkom in het deelgebied
Keizerstraat-Oost

Dit gebied omvat in wezen het ‘oude dorp’ met zijn vissershuizen, gebouwd vanaf 1874; nauwkeuriger gezegd gaat het om het gebied begrensd door Wassenaarsestraat (oneven), Badhuiskade 1 t/m 10, Jurriaan Kokstraat (oneven), Keizerstraat (even).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Ankerstraat, Korendijkstraat, Marcelisstraat, Werfstraat en Zeilstraat.

Als deelgebiedsvertegenwoordigers stel ik alles wat in en voor ons gebied van belang is op de AB-vergaderingen van het WOS aan de orde. Tevens willen zet ik me in voor de belangen van het hele dorp.
Heeft u vragen, suggesties en problemen? Bel, mail of schrijf me. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot het WOS.

Vertegenwoordigers vanuit het deelgebied zijn Dick ter Steege, Fineke vd Veen en Arjan Roeleveld.

Mail: wos@scheveningendorp.nl

Deelgebied Badhuisstraat-West

Mijn naam is Hans Grijzen.
Ik vertegenwoordig het gebied dat wordt begrensd door Badhuisstraat (oneven), Prins Willemstraat (even), Jurriaan Kokstraat (even), Badhuiskade 1 t/m 116, Marcelisstraat 200 t/m 224.
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Gondelstraat, Boegstraat, Marcelisstraat en Heemraadstraat.

Alle zaken die spelen in het dorp spelen wij door naar het bestuur alwaar deze ons steunt richting gemeente.
Heeft u dus vragen of opmerkingen, bel, mail of schrijf ons dan.

Hans Grijzen
Heemraadstraat 20
2586 SX Scheveningen
Tel. 070-3558157
Mail: wos@scheveningendorp.nl
t.a.v. Hans Grijzen

Deelgebied Badhuisstraat-Oost

Welkom in ons deelgebied.
Badhuisstraat-Oost

Maria Nelck en Bert Bus vertegenwoordigen het gebied begrensd door Badhuisstraat (even), Marcelisstraat 125 t/m 259, Haringkade (oneven t/m 95), Vijzelstraat.
Binnen dit gebied vallen de volgende straten:
Stuurmanstraat, Pinkstraat, Loggerstraat, Lijnstraat en Sleepnetsraat.

Zaken die belangrijk zijn voor ons deelgebied bespreken wij in het Algemeen Bestuur, dat ons steunt richting gemeente.
Het is leuk en nuttig om enige invloed te kunnen uitoefenen op de directe woon/leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het (laten) plaatsen van nieuwe straatverlichting.
Hebt u nog vragen of opmerkingen, mail ons dan:

Maria Nelck en Bert Bus

mail: wos@scheveningendorp.nl
t.a.v Maria Nelck en/of Bert Bus
Adres: Vijzelstraat 160. 2584 GS

Deelgebied Zeijlplas

Het gebied wordt begrensd door Vijzelstraat (oneven), Haringkade 97 t/m 163, Duinweg 1 t/m 19, Kanaalweg (even), Scheveningseweg vanaf Kanaalweg(oneven).
Binnen dit gebied vallen volgende straten: Rogstraat, Ooststraat, Kerklaan, Willem Beukelszoonplein, Willem Beukelszoonstraat, J. Vermijstraat, Willem Kuiperstraat, Cornelis Jolstraat, Rusthoekstraat, Symonszstraat en Pansierstraat.

Vertegenwoordigers vanuit het deelgebied zijn Willem Jacob de Brauw en Betty Goofers.

Deelgebied Seinpostduin

Seinpostduin, een hoogtepunt

Het deelgebied Seinpostduin dankt zijn naam aan een seinpost, dat het Comité Militaire Zaken in 1795 op het hoogste duin van Scheveningen liet bouwen als onderdeel van de Franse verdedigingswerken. Het bestond uit een hoge vlaggenmast. Aan de mast behalve de Nederlandse, dwars daaronder getuigd, een aantal seinvlaggen. Het was de laatste communicatie mogelijkheid met schepen voor de kust. Behalve met vlaggen seinde men ook met vuren, kanonschoten en wimpels. Het systeem voldeed slecht. Met ballen en lantaarns in plaats van vlaggen en vuren bleef het in gebruik tot ver in de negentiende eeuw. Aan het eind van die eeuw bouwde men op het duin een café-restaurant in neorenaissance stijl, dat later is verbouwd tot bioscoop annex theater. In 1973 sloopte men het om er het appartementencomplex Seinpost te bouwen, een ontwerp van architect Cees Dam.

In dit gebied, aan de voet van het duin, bouwde Koning Willem I voor Wilhelmina van Pruisen een strandpaviljoen, dat nu de zomer residentie is van sociëteit De Witte. Het is op dit duin dat de bekendste schilder van de Haagse School, Willem Mesdag, aan het eind van de negentiende eeuw zijn zeegezichten schilderde, met het panorama Mesdag, zijn spectaculairste werk.

Met zijn gevarieerde bewoning en bebouwing direct aan zee stelt het gebied de overheid – in het besef van de al maar stijgende zeespiegel – ook voor problemen. Hoe bescherm je het gebied met een veel hogere dijk, zonder bewoners en zee van elkaar te scheiden. Het werd een onzichtbare dijk en een verbreed strand, een uniek staaltje van Hollandse waterbouw, waarvoor rijk, provincie, stad en Hoogheemraadschap de handen ineen sloegen.

Zo’n historische plek, met zijn in 2014 geheel vernieuwde boulevard naar een ontwerp van de Spaanse architect De Sola Morales, zijn brede strand en zijn strandpaviljoens trekt veel volk. Onder meer om dit prachtige gebied leefbaar te houden is er het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS), waarvan Seinpostduin een onderdeel is. Het WOS behartigt de belangen van de bewoners.

In het Algemeen Bestuur van de WOS vertegenwoordigt Jack Kroes de bewoners van het deelgebied. Met vragen, opmerkingen en suggesties kunt u bij hem terecht. Dat kan via het WOS of rechtstreeks. Adres Seinpostduin 98, telefoon 070-3914725, email: kroeboe@yahoo.com