Gemeentebesluit Parkeerregeling per 1 maart 2016

ParkeerbordBeste mensen,

Op 28 mei 2015 heb ik jullie een mail gestuurd over de Evaluatie Parkeerregeling Scheveningen (RIS282707).

Op donderdag 18 juni 2015 heb ik over dit onderwerp en het Parkeerbeleid in zijn algemeenheid ingesproken in de vergadering van de Commissie  Leefomgeving van de Gemeenteraad.

Op 3 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders een beslissing genomen over de in de evaluatie voorgestelde wijzigingen. Lees verder