College B&W wijst gezamenlijk voorstel (laag) ontwerp herbebouwing Vuurtorenweg KWV en bewoners af

In een schriftelijke verklaring heeft het college afgelopen dinsdag te kennen gegeven af te zien van het lage (5 lagen i.p.v. 6)  ontwerp van de herbebouwing van het perceel aan de Vuurtorenweg 35-37. Dit lage voorstel was tot stand gekomen op initiatief van Kondor Wessels Vastgoed na een door Karsten Klein geïnitieerd participatie traject .

Ze geven hiermee goedkeuring aan de vergunningsaanvraag van Kondor Wessels Vastgoed voor de 6 lagen hoge variant, waartegen de petitie Geen Hoogbouw Naast de Vuurtoren 3500 stemmen heeft opgehaald.

 

De brief aan Karsten Klein: Brief naar wethouder 16032018

Antwoord van het college: RIS299752 Commissiebrief Stand van zaken Vuurtorenweg 35-37

De bewonerscommissie is zeer teleurgesteld in deze gang van zaken, mede omdat het college demissionair is en er op deze manier nog een spijtobject aan onze kustlijn willen toevoegen.

Wij zullen niet stoppen met onze inzet om dit te voorkomen.

Namens de bewonerscommissie,

Emil Driesenaar

Gemeentelijke reactie op Verkeersvisie denktanks gevraagd

Op 15 mrt. 2018, om 10:50 heeft Wijk Overleg Scheveningen Dorp <wos@scheveningendorp.nl> het volgende geschreven:

 

Geachte heer de Bruijn,

 

In het najaar van 2016 hebben de Denktanks u de Verkeersvisie aangeboden. Onze Bewonersorganisatie (WOS) heeft in de 3 Denktanks geparticipeerd. Het is buitengewoon betreurenswaardig dat het daarna richting de leden van de Denktanks stil is geworden. Dat komt de bereidheid van burgers en ondernemers om te participeren niet ten goede. Lees verder

PRODUCT INFORMATIE AVOND ZONNEPANELEN 23 maart vanaf 19u

UITNODIGING

Welzijn Scheveningen, het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp betrekken graag alle bewoners, ondernemers, scholen, bibliotheek en zo voorts bij de kansen, ideeën en de mogelijkheden om Scheveningen groener, leefbaarder en gezonder te maken. Maar hoe krijgen we Scheveningen volledig van het aardgas af en werken wij aan een duurzame toekomst?

Op vrijdagavond 23 maart 2018 vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom voor de productinformatie avond over zonnepanelen.  Lees verder

Verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur van het WOS in 2018

Ieder jaar houdt het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) verkiezingen voor leden van het Algemeen Bestuur (AB).

In 2018 hebben Hans Grijzen, Maria Nelck, Limmy Yusuf, Herman Annegarn, Jessie Moermans, Maarten Schaepman, Emil Driesenaar en Jan Lautenbach hun 2 jaarlijkse periode er weer op zitten.

In een aantal deelgebieden van het WOS zijn ook nog vacatures in het AB.

Per deelgebied kunnen maximaal 3 leden worden gekozen. Op onze website www.scheveningendorp.nl kunt u vinden in welk deelgebied de straat waar u woont thuishoort. Lees verder