WOS brief aan wethouder Revis over Verkeersoverlast

Onderwerp: Verkeersoverlast

Beste Boudewijn,

In de afgelopen jaren heeft het WOS zich meerder malen tot de Gemeente gewend met de vraag of er iets te doen valt aan de overlast van auto’s en motoren (geluids- en stankoverlast en veel te snel rijden) in Scheveningen. Dat heeft helaas niet tot een positief resultaat geleid. In het archief van de Gemeente is de correspondentie ongetwijfeld terug te vinden.

Lees verder

Klinker februari 2020

Inhoudsopgave

Van de voorzitter
Uitspraak rechter hoogbouw naast vuurtoren
Achterstallig onderhoud boulevard
Van de redactie ‘Mag ik mij voorstellen …’
Van Premie A naar Label A
Colofon
Memo Hans Grijzen aan wethouder Revis
BIZ Badhuisstraat
Zonnepanelen Bethelkerk
Warmtepompen in Hoog Lindoduin
Vertrekkende ondernemers uit de Keizerstraat
Kunstkring KopS in de Keizerstraat
’t Roopje van de Noordster, Henk Grootveld
Bibliotheek Scheveningen
Muzee
Stadsboerderij Waaygat
Beelden aan Zee

Klik hier voor de digitale editie.

Rechtszaak om Hoogbouw naast de Vuurtoren op 9 januari bij Raad van State

Op 9 januari 2020 om 10 uur vechten de WOS samen met De Vrienden van Den Haag de bouwvergunning die de gemeente heeft verleend aan Kondor Wessels Vastgoed (KWV) voor het 6 laags appartementencomplex naast de vuurtoren aan bij de Raad van State.

Het belooft een spannende zitting te worden tegenover de advocaat van KWV en de stadsjurist van Den Haag.

De rechters hebben maximaal 6 weken de tijd om tot hun oordeel te komen.

Deze zitting is openbaar aan de Kneuterdijk 22, Den Haag. 

Wil je deze zitting ook bijwonen? Geef dat dan svp even aan ons door in verband met de zaalgrootte en kom op tijd 🙂

Uitnodiging WOS vergadering 30-10

Uitnodiging
Voor het bijwonen van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het WOS 

Datum: woensdag 30 oktober 2019
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Badhuisstraat 175, Scheveningen

AGENDA 

 1. Opening/ vaststelling agenda
 2. Jaarwisseling 2018/2019
  In de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op woensdag 30 januari 2019 is uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Toen is afgesproken, dat na publicatie van het rapport en de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het WOS stil zal staan bij de vraag of op de huidige locaties het vreugdevuur verder kan. Het rapport van de Onderzoeksraad is intussen verschenen en in eerste termijn in de Gemeenteraad besproken. De waarnemend burgemeester heeft het organisatiecomité voorgesteld met een kleinere/lagere vuurstapel en aanvullende voorwaarden verder te gaan. Hoe het organisatiecomité hierop heeft gereageerd is bij het schrijven van deze agenda nog niet bekend. De Gemeenteraad moet later in het traject een definitief standpunt bepalen.
 3. Vragen aan de wijkagent/ rondje door de wijk
  Vragen met betrekking tot dit agendapunt graag van tevoren inleveren bij het secretariaat van het WOS. Per e-mail wos@scheveningendorp.nl of schriftelijk, Badhuisstraat 175, Scheveningen.
 4. Mededelingen
 5. Klinker
  Ap Mos, eindredacteur van de Klinker, stopt daarmee per 1 januari 2020. Een opvolger heeft zich nog niet gemeld.
 6. Werkzaamheden tramlijn 1 Scheveningen
  Op donderdag 17 oktober heeft een gesprek plaatsgevonden over de planning en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden in de Jurriaan Kokstraat en de Badhuiskade. Naast de vertegenwoordigers van de gemeente waren aanwezig de BIZ Keizerstraat, BIZ Badhuisstraat en het WOS. Hans Groeneweg en Arjan Roeleveld praten het Algemeen Bestuur bij.
 7. WOS Activiteiten 2010
  In de vergadering vindt een eerste inventarisatie plaats.
 8. Wat verder ter tafel komt 
 9. Rondvraag/Sluiting

Met vriendelijke groet, 

Jan Lautenbach,

Voorzitter WOS