Deelgebied Seinpostduin

Seinpostduin, een hoogtepunt

Het deelgebied Seinpostduin dankt zijn naam aan een seinpost, dat het Comité Militaire Zaken in 1795 op het hoogste duin van Scheveningen liet bouwen als onderdeel van de Franse verdedigingswerken. Het bestond uit een hoge vlaggenmast. Aan de mast behalve de Nederlandse, dwars daaronder getuigd, een aantal seinvlaggen. Het was de laatste communicatie mogelijkheid met schepen voor de kust. Behalve met vlaggen seinde men ook met vuren, kanonschoten en wimpels. Het systeem voldeed slecht. Met ballen en lantaarns in plaats van vlaggen en vuren bleef het in gebruik tot ver in de negentiende eeuw. Aan het eind van die eeuw bouwde men op het duin een café-restaurant in neorenaissance stijl, dat later is verbouwd tot bioscoop annex theater. In 1973 sloopte men het om er het appartementencomplex Seinpost te bouwen, een ontwerp van architect Cees Dam.

In dit gebied, aan de voet van het duin, bouwde Koning Willem I voor Wilhelmina van Pruisen een strandpaviljoen, dat nu de zomer residentie is van sociëteit De Witte. Het is op dit duin dat de bekendste schilder van de Haagse School, Willem Mesdag, aan het eind van de negentiende eeuw zijn zeegezichten schilderde, met het panorama Mesdag, zijn spectaculairste werk.

Met zijn gevarieerde bewoning en bebouwing direct aan zee stelt het gebied de overheid – in het besef van de al maar stijgende zeespiegel – ook voor problemen. Hoe bescherm je het gebied met een veel hogere dijk, zonder bewoners en zee van elkaar te scheiden. Het werd een onzichtbare dijk en een verbreed strand, een uniek staaltje van Hollandse waterbouw, waarvoor rijk, provincie, stad en Hoogheemraadschap de handen ineen sloegen.

Zo’n historische plek, met zijn in 2014 geheel vernieuwde boulevard naar een ontwerp van de Spaanse architect De Sola Morales, zijn brede strand en zijn strandpaviljoens trekt veel volk. Onder meer om dit prachtige gebied leefbaar te houden is er het Wijk Overleg Scheveningen-Dorp (WOS), waarvan Seinpostduin een onderdeel is. Het WOS behartigt de belangen van de bewoners.

In het Algemeen Bestuur van de WOS vertegenwoordigt Jack Kroes de bewoners van het deelgebied. Met vragen, opmerkingen en suggesties kunt u bij hem terecht. Dat kan via het WOS of rechtstreeks. Adres Seinpostduin 98, telefoon 070-3914725, email: kroeboe@yahoo.com