Reactie college voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen

76168_fullimage_publisher-denhaag

Betaald Parkeren op Scheveningen

Het Collega van Burgemeester en Wethouders heeft besloten per 3 maart 2014 het Parkeerregime op Scheveningen te wijzigen. Het besluit kunt u op de website van de Gemeente (www.denhaag.nl) vinden onder de rubriek bestuurlijke stukken (RIS nummer 269486). Onder romeinse 5 staat aangegeven dat indien u het met het besluit niet eens bent u een zienswijze kunt indienen. In de folder welke op Scheveningen is verspreid staat ten onrechte aangegeven dat het besluit definitief is.

Den Haag, 22 januari 2014
Voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen

Geachte heer Lautenbach,

De gemeenteraad heeft het college verzocht om uw bovenvermelde brief te beantwoorden. In uw brief van 19 november 2013 vraagt u namens het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) aandacht voor het voorstel wijziging parkeerregeling Scheveningen d.d. 2 oktober 2013 (RIS 265306). Lees verder

Openbare Vergadering van het Wijkoverleg Scheveningen-Dorp (WOS) op woensdag 30 oktober 2013.

WOSlogoOp woensdag 30 oktober vindt de eerst volgende openbare vergadering van de Bewonersorganisatie WOS plaats.
Hoofdpunt op de agenda is het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om de parkeerregeling in Scheveningen eenvoudiger te maken en te versoepelen. De Scheveningsche Courant heeft hier in haar nummer van woensdag 9 oktober een artikel aan gewijd. Lees verder